ภาษา

Live Smart

Live Smart...with Smartlab

ได้สะท้อนถึงแนวคิดของเราที่จะมุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางเลือกใหม่ เพื่อครัวเรือน และงานอุตสาหกรรม เพื่อทุกชีวิตในโลกใบนี้ จะได้อยู่อาศัยอย่างสะดวกขึ้น สบายขึ้น ด้วยเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่อำนวยความสะดวก อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีที่ฉลาดที่สุด เพื่อให้เป็นทางเลือก ที่คุ้มค่า ที่สุดสำหรับทุกคน

คุณภาพ และเทคโนโลยี

เพราะเชื่อว่า ความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค คือ หน้าที่ที่เราจะต้องตอบสนอง  สมาร์ทแล็บจึง ไม่หยุด แค่เพียงการผลิตสินค้าในระดับมาตรฐานสากล แต่ได้ทุ่มเทเพื่ออนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง  ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงสุด มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของสมาร์ทแล็บ เราได้ลงทุนด้านการค้นคว้าและวิจัย  โดยวิศวกรเคมีที่มีความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ร่วมกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเคมีที่ทันสมัยของเรา รวมถึงการคัดสรรเฉพาะเคมีวัตถุดิบในระดับเดียวกับผู้ผลิตชั้นนำ  ฉะนั้นทุกผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทแล็บ คุณจึงวางใจได้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

นอกจากการได้รับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งถือเป็นกฎหมาย บังคับแล้ว ขณะนี้สมาร์ทแล็บยังอยู่ระหว่างการเข้าสู่การจัดการระบบคุณภาพ ฉลากเขียว (Green Label) ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นี่คือส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพ ที่ผู้ผลิตรายเล็กๆ ส่วนใหญ่ ไม่ได้ใส่ใจ และละเลยต่อความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 
นโยบายเพื่อสังคม
นโยบาย ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสมาร์ทแล็บ ไม่เคยละเลย ด้วยการวางนโยบายของแบรนด์ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งานเสมอ ทำให้เราคำนึงถึงความสำคัญของทุกรายละเอียด ตั้งแต่
เคมีวัตถุดิบ
ต้องย่อยสลายได้ในธรรมชาติ  ต้องเลือกสรรเฉพาะที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ใช้ แม้ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงขึ้นก็ตาม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
มุ่งไปในแนวทางของการประหยัดทรัพยากร  อาทิให้ความสำคัญกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรเข้มข้น ลดปริมาณขยะลง เพื่อลด ภาวะโลกร้อน

นอกจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แล้วผู้บริหารของสมาร์ทแล็บ ยังมีความแน่วแน่ ในการตอบแทนสังคม ด้วยการนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ไปบริจาคให้กับโรงเรียนยากไร้ โดยพยายามปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการแบ่งปันกันในสังคม ด้วยคำนิยมที่ว่า  เราจะไม่หายใจเพียงเพื่อเราคนเดียว แต่เราจะมีลมหายใจเพื่อผู้อื่นด้วย”
 
© 2016 Copyright. Smartlab Co.,Ltd. All rights reserved.