ภาษา

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค สมาร์ทคิวเทน

คุณสมบัติ
สมาร์ทคิวเทน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ ชนิดควอทซ์
สามารถใช้กับพื้นที่ที่ต้องการสัมผัสอาหาร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการฆ่าเชื้อ
วิธีใช้
การใช้งานสำหรับการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่สัมผัสอาหาร
- สำหรับลดเชื้อ Staphylococcus aureus ผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสมาร์ทคิวเทน
1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 70 ส่วน แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำจุ่มน้ำยา และนำไปเช็ดบริเวณ
ที่ต้องการ โดยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างน้ำออก(ความเข้มข้นควอทซ์ประมาณ 1400 ppm)
- สำหรับลดเชื้อ Salmonella Choleraesuis ผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสมาร์ทคิวเทน
1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 500 ส่วน แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำจุ่มน้ำยา และนำไปเช็ดในบริเวณที่ต้องการ
โดยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างน้ำออก (ความเข็มข้นควอทซ์ประมาณ 200 ppm)
บริเวณพื้นผิวทั่วไป
- ผสมผลิตภัณฑ์สมาร์ทคิวเทน 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 250 ส่วน
แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำจุ่มน้ำยา และนำไปเช็ดบริเวณที่ต้องการ
โดยทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างน้ำออก
(ความเข้มข้นควอทซ์ประมาณ 400 ppm)

 

© 2016 Copyright. Smartlab Co.,Ltd. All rights reserved.